10. března 2017

Pán Enckeho mezery


Půl roku před svým zánikem v atmosféře Saturnu sype sonda Cassini jednu perlu za druhou! Blízké průlety kolem okraje prstenců přivedly 7. března 2017 družici na dohled měsíčku Pan.

Severní pól měsíčku Pan
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
+ IR-GR-UV composite from Kevin M. Gill

Jižní polokoule ve stínu
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
IR-GR-UV composite from Kevin M. Gill

Pan měří zhruba 20 × 35 kilometrů. Řadí se mezi takzvané pastýřské měsíce, protože si podél své orbity v Saturnově prstenci A vymetl 325 kilometrů široký prostor, jenž nazýváme Enckeho mezera. Pan si v ní nerušeně obíhá a z drobných částeček prstenců, které se odvážily příliš blízko, postupně buduje svůj impozantní ekvatoriální hřeben. Svou gravitací zároveň udržuje tvar a ovlivňuje okraje Enckeho mezery. Na základě pozorování těchto vlivů byla dokonce existence měsíčku předpovězena dříve, než byl povšimnut na snímcích z průletových sond Voyager.

NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Velmi podobný disk čerstvého materiálu kolem rovníku má měsíček zvaný Atlas. Ten je téměř stejně velký jako Pan a obíhá Saturn hned za vnějším okrajem prstence A. Tady jsou pro porovnání jeho starší, ne tak detailní snímky. Přesto je na nich rovníkový hřeben také dobře patrný:

NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Odkazy: