11. srpna 2018

Nové mapy Titanu


   Atmosféra největšího Saturnova měsíce Titanu je ve viditelném světle neprůhledná. Abychom mohli skrz hustou oranžovou mlhu nahlédnout na Titanův povrch, musíme operovat v jiných oborech elektromagnetického spektra. Naštěstí uplynulých třináct let kroužila v Saturnově systému vlajková loď výzkumu vnějších oblastí Sluneční soustavy - sonda Cassini, jež byla pro zmapování Titanu vybavená rozličnými přístroji.

Uprostřed je Titan, jak vypadá pro lidské oči. Okolo jsou rozmístěny jeho různě pootočené hemisféry, jak by je naše oči viděly, kdybychom odstranili neprůhlednou atmosféru:
Data pro vytvoření těchto map postupně nasbíral infračervený spektrometr VIMS.
Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Nantes/University of Arizona

V infračerveném oboru se dokázala dívat i hlavní kamera na sondě Cassini zvaná ISS. Její snímky více než čtyři roky zpracovával Ian Regan a vyprodukoval následující podrobnou mapu - nejdetailnější globální pohled na Titanův povrch, který máme k dispozici:
Pohledy na severní a jižní pól:
 
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute/Cassini Data Analysis Program/USGS Astrogeology Science Center/Ian Regan

Detailní pohled na jedno z metanových jezer na severním pólu Titanu - Ligeia mare, získaný radarovou aparaturou SAR:
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Ian Regan

Zkombinují-li se šikovně infračervené snímky s radarovými měřeními, získáme i základní topografickou mapu terénu. Červená jsou výšiny, žlutá střední výšky a modrá nížiny:
Topografie severního a jižního pólu:
 
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Ian Regan

Žádné komentáře:

Okomentovat