12. ledna 2019

'Oumuamua stále zaměstnává astronomy


   Když v roce 2017 proletěl Sluneční soustavou první zaznamenaný objekt prokazatelně přicházející z jiného hvězdného systému, právem vzedmul zájem odborné i laické veřejnosti. Nyní i po více než roce je 'Oumuamua stále živé téma a bude jím asi alespoň do té doby, než najdeme nějakého dalšího mezihvězdného nomáda. Zde nabízím krátké shrnutí několika publikací z poslední doby.

   V 30ti hodinovém pozorování dalekohledem Spitzer nebyl 'Oumuamua detekován, což trochu snižuje horní limity produkce CO a CO2 (Spitzer observations of interstellar object 1I/‘Oumuamua). Původ jeho negravitačního zrychlení tak zůstává nevysvětlen a jelikož dávno zmizel z dosahu i těch největších teleskopů, žádná nová data o tomto zvláštním objektu už asi nezískáme.

   Dále je tu shrnutí šesti neobvyklých faktů o 'Oumuamua od Aviho Loeba (Six Strange Facts about our First Interstellar Guest 'Oumuamua):
  • Samotná detekce objektu přehlídkou PANSTARRS poukazuje na mnohem početnější populaci takových mezihvězdných poutníků, než se předpokládalo.
  • Vzhledem k našemu lokálnímu mezihvězdnému okolí má 'Oumuamua velmi malou rychlost. Avi Loeb to přirovnává k objektu víceméně nehybně ležícím na hladině oceánu, do kterého rychle najede loď (aka Sluneční soustava).
  • Jestliže by byl 'Oumuamua vykopnut z mateřského hvězdného systému malou změnou rychlosti na jeho periferii, měl by vůči lokálnímu mezihvězdnému okolí rychlost mnohem vyšší. Jeho dynamický původ je tak extrémně vzácný. Ale od prvního pozorovaného mezihvězdného objektu bychom očekávali, že bude reprezentovat spíše standard.
  • I střízlivý odhad poměru stran 'Oumuamua 5:1 je extrémnější než cokoli, co známe z naší Soustavy.
  • To, že Spitzer 'Oumuamua nedetekoval v infračerveném oboru a jeho rozměry jsou tak v řádu maximálně stovek metrů, poukazuje na docela vysoké vizuální albedo.
  • Pak je tady ta záhadná změna rychlosti, ačkoli nebyla pozorována žádná kometární aktivita, která by to vysvětlila.
A ještě článek od Aviho Loeba: How to Approach the Problem of 'Oumuamua

   Obrázky, tabulky a grafy o „Prvním poslovi z dálav“ si lze prohlédnout zde: A Color Out of Space: ‘Oumuamua’s Brief and Mysterious Visit to the Solar System (prezentace od Laughlina, Seligmana a Batygina z 233. zasedání Americké astronomické unie)

   Simulace od autorů z Ruské akademie věd naznačují, že neobvykle protáhlý tvar 'Oumuamua mohl být způsoben erozí v důsledku bombardování mezihvězdným prachem po desítky miliónů až miliardy let, které asteroid pravděpodobně v mezihvězdném prostoru strávil. Stejná eroze by navíc vysvětlovala, proč jsme dosud viděli jediný mezihvězdný objekt, ačkoli by jich podle našich představ mělo být velké množství - mezihvězdný prach prostě poutníky postupně ohlodává až z nich doslova nic nezbude. Životnost ~stometrového asteroidu v mezihvězdném prostoru jim vychází jen na několik desítek miliónů roků!

   Dále Forbes a Loeb z Harvardu došli k závěru, že každý rok proletí uvnitř dráhy Merkuru alespoň dva mezihvězdné objekty a každých 30 let jeden Slunce zasáhne. V následující práci navíc uvádějí výčet komet, které jsou díky svým orbitálním parametrům kandidáty na mezihvězdné objekty. Těžko ale posoudit, které z nich opravdu přiletěly odjinud, dokud nezískáme více informací o tom, jak se liší chemické složení objektů z jiných soustav od objektů ze Soustavy naší. Povšimněte si, že jediná 'Oumuamua má excentricitu skutečně výrazně vyšší než 1, a tak je její mezihvězdný původ na rozdíl od ostatních kandidátů nezpochybnitelný.


Žádné komentáře:

Okomentovat