15. března 2016

Orten a rodina Haumea


   Jak pokračuje poznávání 'třetí zóny Sluneční soustavy' a nedávno nově definované třídy trpasličích planet, objevily se na ArXivu dvě velmi zajímavé publikace.

   První se zabývá pozorováním objektu 2007 OR10 a upřesňuje jeho fyzikální parametry: Large size and slow rotation of the trans-neptunian object (225088) 2007 OR10 discovered from Herschel and K2 observations
   Kombinací dat z Herschelova dalekohledu a světelných křivek z mise K2 dalekohledu Kepler (Tahle trpasličí planeta evidentně ví, jak se octnout ve správném zorném poli. Planeta Devět by si měla vzít příklad!) vychází nejpravděpodobnější perioda rotace skoro 45 hodin! To je pro tuto třídu těles poměrně hodně. Z analýzy dále vyplývá o něco tmavší povrch, než bylo dříve předpokládáno a s tím souvisí nový odhad průměru planetky: 2007 OR10 má přes 1500 km
   Orten ('OR10' vysloveno anglicky) byl již nějakou dobu znám jakožto největší známé těleso Sluneční soustavy, které ještě nemá jméno. Jeho velikost se ale odhadovala jako srovnatelná spíše s Charonem, maximálně s Haumeou a Makemeke, tedy mezi 1200 a 1400 kilometry. Pokořením hranice 1500 km Orten přeskakuje čtyřku velkých ledových měsíců (Titania, Rhea, Oberon, Iapetus) a řadí se hned za dvě největší trpasličí planety - Pluto a Eris (~2300 km). 
   Orten už opravdu potřebuje jméno! A Meg Schwamb, spoluobjevitelka třetí největší trpasličí planety, si letos dala předsevzetí, že konečně podá návrh IAU na oficiální pojmenování : ) Toto výsadní právo jí náleží, jestli se nepletu, ještě do příštího roku (tedy 10 let od objevu). Pak by mohl podat návrh kdokoli. Na blogu Mikea Browna se dočtete o historii objevu 2007 OR10 (v angličtině).
   Osobně se na pojmenování už nějakou dobu hodně těším. Na jednu stranu je to jen formalita, ale na stranu druhou se tím tak nějak tenhle trpajzlík oficiálně pozve mezi světy Sluneční soustavy a začnou se k němu vázat lidské zájmy, očekávání, představy a emoce.
   Další krajina čekající na poznání. Další planeta mezi Poutníky... Koneckonců trpasličí planety budou pro příští generace planetárních vědců prestižními cíli jejich robotických  objevitelských výprav.

Oběžná dráha planetky '2007 OR10'  porovnaná s orbitami čtyř obřích plynných planet a dvou trpasličích planet (Eris, Pluto).


   Druhá publikace si vzala na paškál jedinou známou kolizní rodinu v Kuiperově pásu se zaměřením na rotační periody jednotlivých členů: Rotational properties of the Haumea family members and candidates: Short-term variability. Data byla získávána různými pozemními observatořemi po dobu pěti let.
   Kolizní rodina Haumea je pojmenovaná po svém největším členu - trpasličí planetě Haumea. Její členové se vyznačují velmi podobnými dráhovými elementy a významnou přítomností vodního ledu ve spektru. Zdá se, že všichni členové i kandidáti na členy rodiny Haumea rotují rychleji, než ostatní trans-neptunické objekty. Přičemž menší tělesa rodiny se otáčejí pomaleji, než ta větší - a Haumea samotná je největší a nejrychlejší. Dále jsou v publikaci podrobně popsány rotační charakteristiky jednotlivých objektů. Jelikož jsou rotační charakteristiky rodiny Haumea dost specifické, jsou vlastně dalším spolehlivým ukazatelem, zda daný objekt k této rodině náleží. Analýza světelných křivek také umožňuje získat alespoň nějakou představu o albedové variabilitě povrchu a o tvaru jednotlivých těles.  

Rodina Haumea je na tomto diagramu znázorněna zeleně. Na vodorovné ose je vzdálenost od Slunce v násobcích vzdálenosti Slunce-Země. Svisle je úhel oběžné roviny s rovinou oběhu planet. Velikost kroužků odpovídá relativní vzájemné velikosti jednotlivých trans-neptunických těles.

Žádné komentáře:

Okomentovat