29. dubna 2015

Mrazivá krása


   Průkopnická kosmická sonda Dawn od 23. dubna obíhá trpasličí planetu Ceres po kruhové polární dráze 13 500 km nad jejím povrchem. Zde je první uveřejněný snímek z kampaně RC3 (Rotation Characterization):

Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

   Člověk pomalu neví, jestli má být víc fascinován úžasným kusem techniky, který inženýři navrhli a postavili, aby křižoval kosmickým prostorem a v nedosažitelných dálavách Sluneční soustavy mapoval cizí světy, nebo obdivovat mrazivou krásu Božího stvoření skrze snímky vzdálené planetky, které nám tento robot posílá. Možnost sledovat v přímém přenosu objevování světa, který dosud takto nikdo nespatřil, je jednou z výsad dnešní podivné doby. Stejně tak to, že máme čas si takové snímky prohlížet namísto starostí o jídlo, střechu nad hlavou či zuřící válku, je výsadou oblasti i doby ve kterých žijeme. Važme si tedy hlavně světa, po kterém chodíme. Važme si naší Matky Země a hojností, které nám poskytuje. Vždyť ostatní světy, které (zatím) zkoumáme, jsou tak nehostinné!

   Samotná Ceres je tělesem vskutku unikátním! Je to k Zemi nejbližší trpasličí planeta - ostatní trpaslíci obíhají až daleko za Neptunem. Ve skutečnosti v oblasti mezi Sluncem a Neptunem je Ceres jediným kulovým tělesem, které obíhá Slunce po samostatné dráze, aniž bychom ho řadili mezi tradiční planety. Svým průměrem bezmála tisíc kilometrů odpovídá některým ledovým měsícům obřích planet. Ceres ale obíhá kolem Slunce, nikoli kolem jedné z ostatních planet, takže mezi měsíce jí taky zařadit nelze. Jakožto první objevené menší planetární těleso ve Sluneční soustavě nese Ceres číslo '1' v katalogu planetek (minor planet). Jelikož obíhá v Hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem (Main asteroid belt), říkáme jí také někdy největší asteroid. Nebo král asteroidů, protože ostatní asteroidy jsou "šutry" velikostí řádově v metrech a kilometrech, jen výjimečně ve stovkách kilometrů. Na poměry pásu asteroidů má Ceres vysoký podíl vodního ledu. Přesto ne tolik, jako zmíněné ledové měsíce. Navrch jsou tu neobvyklé světlé skvrny na povrchu, které vytrvale odolávají stále se zvyšujícímu rozlišení kamer přibližující se družice... Výzkum právě začal, takže se můžeme těšit na rozličné nové poznatky, nečekané objevy a další střípky vědění.

   Jako každá planeta a každý měsíc, představuje Ceres jedinečný díl soukolí naší Soustavy. Je to jeden z mála ostrůvků rozmanité krajiny, geologických divů a přírodních krás v nekonečné černi kosmické prázdnoty.

Žádné komentáře:

Okomentovat